Elektronička prijavnica
Rok je istekao
Podaci o seminaru

30 - 31 svibnja 2022

422DT117f

7 svibnja 2022

English

0,00 €

http://era.int/422DT117f

Osobe za kontakt

Stručna suradnica

(+49) 651 93737-0

Obrazac za kontakt

Načelnica Odjela

(+49) 651 93737-401

Obrazac za kontakt
Mjesto održavanja

Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial : Carretera de Vallvidrera a Barcelona 43 - 08017 Barcelona - Španjolska