Elektroniskt ansökningsformulär
Deadline Passed
Kursuppgifter

9 - 10 december 2021

121DT77f

25 oktober 2021

English

250,00 €

http://era.int/121DT77f

Dina kontaktpersoner

Assistent

(+49) 651 93737-120

Kontaktformulär

Kursledare

(+49) 651 93737-112

Kontaktformulär
Plats

European Judicial Training Network (EJTN) : Rue du Commerce 123 - 1000 Bruxelles - Belgien