Elektroninė paraiškos forma
Terminas baigėsi
Išsami įvykio informacija

9 - 10 gruodžio 2021

121DT77f

25 spalio 2021

English

250,00 €

http://era.int/121DT77f

Jūsų kontaktiniai asmenys

Asistentas

(+49) 651 93737-120

Paklausimo forma

Kurso direktorius

(+49) 651 93737-112

Paklausimo forma
Vieta

European Judicial Training Network (EJTN) : Rue du Commerce 123 - 1000 Bruxelles - Belgium