Формуляр за кандидатстване
Изтекъл срок за кандидатстване
Данни за събитието

9 - 10 декември 2021

121DT77f

25 октомври 2021

English

250,00 €

http://era.int/121DT77f

Лица за контакт

Асистент

(+49) 651 93737-120

Форма за контакти

Директор на курс

(+49) 651 93737-112

Форма за контакти
Място на провеждане

European Judicial Training Network (EJTN) : Rue du Commerce 123 - 1000 Bruxelles - Белгия