Elektronička prijavnica
Rok je istekao
Podaci o seminaru

27 rujna 2023 - 31 srpnja 2024

223D16

22 rujna 2023

English

3900,00 €

http://era.int/223D16

Osobe za kontakt

Stručna suradnica

(+49) 651 93737-322

Obrazac za kontakt

Načelnica Odjela

(+49) 651 93737-201

Obrazac za kontakt