Формуляр за кандидатстване
Изтекъл срок за кандидатстване
Данни за събитието

15 - 16 април 2021

421DV134e

1 април 2021

German

http://era.int/421DV134e

Лица за контакт

Асистент

(+49) 651 93737-120

Форма за контакти

Заместник началник отдел

(+49) 651 93737-416

Форма за контакти