Elektroninė paraiškos forma
Asmens duomenys

Kontaktinis adresas

Pirmosios instancijos teisėjas
Tarpinės instancijos teisėjas
Nė vienas iš aukščiau išvardytų variantų

* „Teisėjo“ sąvoka apima teisėjus, prokurorus, teisėjus stažuotojus (ang. trainee judge) ir teisėjų padėjėjus ar nacionalinių teismų administracijos darbuotojus.

Teisminė Nacionalinės teismų administracijos sprendimų peržiūra
Privatus konkurencijos įstatymų vykdymas
Atvejai susiję su valstybės pagalbos teikimu
Nė vienas iš aukščiau išvardytų variantų
Nė karto
1
2
Daugiau nei 2
Nė karto
1
2
Daugiau nei 2
teisėjas
prokuroras
teisėjo padėjėjas
prokuroro padėjėjas
teisėjas stažuotojas (ang. trainee judge)
prokuroras stažuotojas (ang. trainee prosecutor)
teismų administracijų darbuotojai


Finansuoja Europos Sąjunga Paslaugų teikimo sutartis DG COMP/2017/015 - SI2.778715


ERA Europos Komisijos vardu bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos Nacionaline teismų administracija

Išsami įvykio informacija

17 - 19 gegužės 2021

221DV138e

6 gegužės 2021

English, Lithuanian

http://era.int/221DV138e

Jūsų kontaktiniai asmenys

Asistentas

(+49) 651 93737-220

Paklausimo forma

Skyriaus vadovo pavaduotojas

(+49) 651 93737-210

Paklausimo forma