Ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης
Λήξη προθεσμίας
Λεπτομέρειες εκδήλωσης

15 - 17 Φεβρουαρίου 2023

423DV119

15 Φεβρουαρίου 2023

English

Υπεύθυνοι επικοινωνίας

Βοηθός

(+49) 651 93737-120

Δελτίο επικοινωνίας

Υπεύθυνος/η Προγράμματος Σπουδών

+49 (0)651 937 37 412

Δελτίο επικοινωνίας
Τόπος διεξαγωγής

National Institute of Justice : Ekzarh Yossif street 14 - 1000 Sofia - Βουλγαρία