Ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης
Προσωπικά στοιχεία

Διεύθυνση επικοινωνίας


I am a trainee lawyer.
I am a newly qualified lawyer.
The payment will be made by my bar who nominated me.
The payment will be made by my law firm.
The payment will be made by me.
Invoice
Credit Card
PayPal

Λεπτομέρειες εκδήλωσης

25 Οκτωβρίου 2022 - 3 Ιανουαρίου 2023

222DT174

3 Ιανουαρίου 2023

English

http://era.int/222DT174

Υπεύθυνοι επικοινωνίας

Προϊστάμενος τμήματος

(+49) 651 93737-201

Δελτίο επικοινωνίας

Βοηθός

(+49) 651 93737-220

Δελτίο επικοινωνίας