Ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης
Λήξη προθεσμίας
Λεπτομέρειες εκδήλωσης

4 - 5 Φεβρουαρίου 2021

221DT23

1 Ιουλίου 2020

English

0,00 €

http://era.int/221DT23

Υπεύθυνοι επικοινωνίας

Προϊστάμενος τμήματος

(+49) 651 93737-201

Δελτίο επικοινωνίας

Βοηθός

(+49) 651 93737-220

Δελτίο επικοινωνίας
Τόπος διεξαγωγής

Academy of European Law : Metzer Allee 4 - 54295 Trier - Γερμανία