Ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης
Προσωπικά στοιχεία

Διεύθυνση επικοινωνίας


Filetype: pdf | doc  -- Max. size: 5 MB

I am a trainee lawyer
I am a newly qualified lawyer
The payment will be made by my bar who nominated me.
The payment will be made by my law firm.
The payment will be made by me.

Λεπτομέρειες εκδήλωσης

4 - 5 Φεβρουαρίου 2021

221DT23

1 Ιουλίου 2020

English

http://era.int/221DT23

Υπεύθυνοι επικοινωνίας

Προϊστάμενος τμήματος

(+49) 651 93737-201

Δελτίο επικοινωνίας

Βοηθός

(+49) 651 93737-220

Δελτίο επικοινωνίας
Τόπος διεξαγωγής

Academy of European Law : Metzer Allee 4 - 54295 Trier - Γερμανία