Ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης
Προσωπικά στοιχεία

Διεύθυνση επικοινωνίας


Filetype: pdf | doc  -- Max. size: 5 MB

I am a trainee lawyer
I am a newly qualified lawyer
The payment will be made by my bar who nominated me.
The payment will be made by my law firm.
The payment will be made by me.
Invoice
Credit Card
PayPal


Co-funded by the Justice Programme of the European Commission 2021-2024


ERA

Λεπτομέρειες εκδήλωσης

10 Δεκεμβρίου 2021 - 10 Φεβρουαρίου 2022

221DT198e

10 Φεβρουαρίου 2022

English

http://era.int/221DT198e

Υπεύθυνοι επικοινωνίας

Βοηθός

(+49) 651 93737-221

Δελτίο επικοινωνίας

Προϊστάμενος τμήματος

(+49) 651 93737-201

Δελτίο επικοινωνίας