Ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης
Λήξη προθεσμίας

Co-funded by the Justice Programme of the European Commission 2021-2024


ERA

Λεπτομέρειες εκδήλωσης

10 Δεκεμβρίου 2021 - 10 Φεβρουαρίου 2022

221DT198e

11 Φεβρουαρίου 2022

English

0,00 €

http://era.int/221DT198e

Υπεύθυνοι επικοινωνίας

Βοηθός

(+49) 651 93737-423

Δελτίο επικοινωνίας

Προϊστάμενος τμήματος

(+49) 651 93737-201

Δελτίο επικοινωνίας