Формуляр за кандидатстване
Изтекъл срок за кандидатстване

Co-funded by the Justice Programme of the European Commission 2021-2024


ERA

Данни за събитието

10 декември 2021 - 10 февруари 2022

221DT198e

11 февруари 2022

English

0,00 €

http://era.int/221DT198e

Лица за контакт

Асистент

(+49) 651 93737-423

Форма за контакти

Началник отдел

(+49) 651 93737-201

Форма за контакти