Формуляр за кандидатстване
Изтекъл срок за кандидатстване
Данни за събитието

1 - 3 декември 2021

421DT108f

15 ноември 2021

German

Лица за контакт

Асистент

(+49) 651 93737-422

Форма за контакти

Директор на курс

(+49) 651 93737-415

Форма за контакти
Място на провеждане

Academy of European Law : Metzer Allee 4 - 54295 Trier - Германия