Elektronička prijavnica
Rok je istekao
Podaci o seminaru

14 - 15 prosinca 2020

120SDV152

27 studenog 2020

English, Romanian

http://era.int/120SDV152

Osobe za kontakt

Stručna suradnica

(+49) 651 93737-120

Obrazac za kontakt

Zamjenica načelnika Odjela

(+49) 651 93737-102

Obrazac za kontakt