Ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης
Λήξη προθεσμίας
Λεπτομέρειες εκδήλωσης

14 - 15 Δεκεμβρίου 2020

120SDV152

27 Νοεμβρίου 2020

English, Romanian

http://era.int/120SDV152

Υπεύθυνοι επικοινωνίας

Βοηθός

(+49) 651 93737-120

Δελτίο επικοινωνίας

Αναπληρωτής προϊστάμενος τμήματος

(+49) 651 93737-102

Δελτίο επικοινωνίας