Veebipõhine registreerimisvorm
Isikuandmed

Kontaktaadress

Esimese astme kohtunik
Teise astme kohtunik
Mitte kumbki (muu)

* "Kohtuniku" all on mõeldud kohtunikke, prokuröre ning kohtuteenistujad.

Riikliku konkurentsiameti otsuste kohtulik läbivaatamine
Konkurentsiõiguse jõustamine eraõiguse kaudu
Riigiabiga seotud juhtumid
Ei ükski ülalnimetatutest (muu)
Mitte ühelgi
1
2
Rohkem kui kahel
Mitte ühelgi
1
2
Rohkem kui kahel


Rahastaja: Euroopa Liit Teenuse osutamise leping DG COMP/2017/015 - SI2.778715


Euroopa Õigusakadeemia (ERA) koostöös Riigikohtu õigusteabe- ja koolitusosakonna ning Riigiprokuratuuriga Euroopa Komisjoni nimel .

Ürituse detailid

16 - 30 november 2020

220SDV45

16 oktoober 2020

Estonian, English

http://era.int/220SDV45

Teie kontaktisikud

Assistent

(+49) 651 93737-221

Kontaktvorm

Valdkonna asejuht

(+49) 651 93737-210

Kontaktvorm
Asukoht

Ministry of Justice : Suur-Ameerika 1 - 10129 Tallinn - Eesti

Osalemise tingimused ja kord