Veebipõhine registreerimisvorm
Tähtaeg on möödunud
Ürituse detailid

3 - 4 september 2020

120SDV141

4 september 2020

English

http://era.int/120SDV141

Teie kontaktisikud

Valdkonna asejuht

(+49) 651 93737-102

Kontaktvorm

Kursuse direktor

(+49) 651 93737-111

Kontaktvorm
Osalemise tingimused ja kord