Ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης
Λήξη προθεσμίας
Λεπτομέρειες εκδήλωσης

16 - 17 Σεπτεμβρίου 2019

419DV19

30 Σεπτεμβρίου 2019

English, Polish

http://era.int/419DV19

Υπεύθυνοι επικοινωνίας

Υπεύθυνος/η Προγράμματος Σπουδών

(+49) 651 93737-415

Δελτίο επικοινωνίας

Βοηθός

(+49) 651 93737-0

Δελτίο επικοινωνίας
Τόπος διεξαγωγής

Academy of European Law : Metzer Allee 4 - 54295 Trier - Γερμανία