Ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης
Λήξη προθεσμίας
Λεπτομέρειες εκδήλωσης

6 - 7 Μαΐου 2019

419DV17

24 Απριλίου 2019

English

http://era.int/419DV17

Υπεύθυνοι επικοινωνίας

Βοηθός

(+49) 651 93737-0

Δελτίο επικοινωνίας

Υπεύθυνος/η Προγράμματος Σπουδών

(+49) 651 93737-415

Δελτίο επικοινωνίας
Τόπος διεξαγωγής

Academy of European Law : Metzer Allee 4 - 54295 Trier - Γερμανία