Ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης
Λήξη προθεσμίας

With financial support from the European Union’s Justice Programme 2014-2020


ERA in cooperation with the Judicial School of the General Council of the Judiciary

Λεπτομέρειες εκδήλωσης

7 - 9 Ιουλίου 2021

321DT29e

5 Ιουλίου 2021

English, Spanish

70,00 €

http://era.int/321DT29e

Υπεύθυνοι επικοινωνίας

Βοηθός

(+49) 651 93737-322

Δελτίο επικοινωνίας