Ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης
Προσωπικά στοιχεία

Διεύθυνση επικοινωνίας

Διεύθυνση τιμολογίου


With the financial support of the DG Justice Programme 2014-2020 of the European Union


In cooperation with the National Institute of Magistracy (NIM), the Council of Europe, the Confederation of European Probation (CEPS) and the European Forum for Restorative Justice (EFRJ).

Υπεύθυνοι επικοινωνίας

Βοηθός

(+49) 651 93737-221

Δελτίο επικοινωνίας

Υπεύθυνος/η Προγράμματος Σπουδών

+(49) 651 93737-310

Δελτίο επικοινωνίας
Λεπτομέρειες εκδήλωσης

6 - 7 Ιουλίου 2020

320DT129

18 Μαΐου 2020

English, Romanian

http://era.int/320DT129

Τόπος διεξαγωγής

National Institute of Magistracy : Bulevardul Regina Elisabeta 53 - 050014 București - Ρουμανία