Ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης
Λήξη προθεσμίας

With the financial support of the DG Justice Programme 2014-2020 of the European Union


In cooperation with the National Institute of Magistracy (NIM), the Council of Europe, the Confederation of European Probation (CEPS) and the European Forum for Restorative Justice (EFRJ).

Λεπτομέρειες εκδήλωσης

6 - 7 Ιουλίου 2020

320DT129

18 Μαΐου 2020

English, Romanian

http://era.int/320DT129

Υπεύθυνοι επικοινωνίας

Υπεύθυνος/η Προγράμματος Σπουδών

+(49) 651 93737-310

Δελτίο επικοινωνίας
Τόπος διεξαγωγής

National Institute of Magistracy : Bulevardul Regina Elisabeta 53 - 050014 București - Ρουμανία