Ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης
Λήξη προθεσμίας
Λεπτομέρειες εκδήλωσης

18 Οκτωβρίου 2022

222DV85

10 Σεπτεμβρίου 2022

Greek, English

Υπεύθυνοι επικοινωνίας

Βοηθός

+49 (0)651 937 37 222

Δελτίο επικοινωνίας

Αναπληρωτής προϊστάμενος τμήματος

(+49) 651 93737-210

Δελτίο επικοινωνίας

Υπεύθυνος/η Προγράμματος Σπουδών

+49 (0)651 937 37 311

Δελτίο επικοινωνίας
Τόπος διεξαγωγής

Cyprus Judicial Training School - Supreme Court of Cyprus : Charalambos Mouskos Str 1 - 1102 Nicosia - Κύπρος