Ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης
Λήξη προθεσμίας

Co-funded by the Justice Programme of the European Union 2014-2020.


Academy of European Law ERA

Υπεύθυνοι επικοινωνίας

Προϊστάμενος τμήματος

(+49) 651 93737-201

Δελτίο επικοινωνίας

Βοηθός

(+49) 651 93737-220

Δελτίο επικοινωνίας
Λεπτομέρειες εκδήλωσης

13 - 14 Φεβρουαρίου 2020

220DT36

23 Σεπτεμβρίου 2019

English

http://era.int/220DT36

Τόπος διεξαγωγής

Academy of European Law : Metzer Allee 4 - 54295 Trier - Γερμανία