Ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης
Λήξη προθεσμίας
Λεπτομέρειες εκδήλωσης

10 - 11 Φεβρουαρίου 2020

120DV46

27 Ιανουαρίου 2020

English, Polish

http://era.int/120DV46

Υπεύθυνοι επικοινωνίας

Υπεύθυνος/η Προγράμματος Σπουδών

(+49) 651 93737-111

Δελτίο επικοινωνίας
Τόπος διεξαγωγής

Academy of European Law : Metzer Allee 4 - 54295 Trier - Γερμανία