Формуляр за кандидатстване
Изтекъл срок за кандидатстване
Данни за събитието

31 май 2023

023F01

English, Bulgarian

0,00 €

Лица за контакт

Асистент

+49 (0)651 937 37 802

Форма за контакти
Място на провеждане

Great Hall of the University St. Kliment Ohridski Sofia : bulevard "Tsar Osvoboditel" 15 - 1504 Sofia - България