Формуляр за кандидатстване
Изтекъл срок за кандидатстване
Данни за събитието

9 - 11 ноември 2020

120SDV56

22 октомври 2020

English, Spanish

http://era.int/120SDV56

Лица за контакт

Асистент

(+49) 651 93737-120

Форма за контакти

Заместник началник отдел

(+49) 651 93737-102

Форма за контакти