Elektronička prijavnica
Osobni podaci

Adresa za kontakt

Prvostupanjski sudac
Drugostupanjski sudac
Ništa od navedenog

* Izraz „sudac” odnosi se na suce, državne odvjetnike, sudačke vježbenike te službenike u uredima sudaca ili na domaćim sudovima.

Sudska kontrola odluka nacionalnog tijela za zaštitu tržišnog natjecanja
Privatnopravna provedba zakonskih propisa o tržišnom natjecanju
Predmeti povezani s državnim potporama
Ništa od navedenog
Nijedan
1
2
Više od 2
Nijedan
1
2
Više od 2
Da, dolazak 10. studenog, odlazak 12. studenog.
Da, dolazak 10. studenog, odlazak 13. studenog.
Ne treba mi smještaj.
Da
Ne
Nemam nikakvih posebnih prehrambenih zahtjeva.
Želim vegetarijansku hranu.
Želim vegansku hranu.
Nešto drugo.**
** Molimo Vas da nam javite na (ndessert@era.int ) ako imate ikakvih drugih prehrambenih zahtjeva.
sudac
državni odvjetnik
sudski savjetnik
državnoodvjetnički savjetnik
sudački vježbenik
državnoodvjetnički vježbenik
sudski službenik


Financira Europska uniija Ugovor o pružanju usluga DG COMP/2017/015 - SI2.778715


ERA, u suradnji s Pravosudnom akademijom RH, u ime Europske komisije

Podaci o seminaru

11 - 12 studenog 2021

221DV131f

5 listopada 2021

Croatian

http://era.int/221DV131f

Osobe za kontakt

Stručna suradnica

(+49) 651 93737-220

Obrazac za kontakt

Zamjenica načelnika Odjela

(+49) 651 93737-210

Obrazac za kontakt