Elektronička prijavnica
Rok je istekao

Financira Europska uniija Ugovor o pružanju usluga DG COMP/2017/015 - SI2.778715


ERA, u suradnji s Pravosudnom akademijom RH, u ime Europske komisije

Podaci o seminaru

11 - 12 studenog 2021

221DV131f

10 listopada 2021

Croatian

http://era.int/221DV131f

Osobe za kontakt

Stručna suradnica

(+49) 651 93737-220

Obrazac za kontakt

Zamjenica načelnika Odjela

(+49) 651 93737-210

Obrazac za kontakt