Veebipõhine registreerimisvorm
Isikuandmed

Kontaktaadress

Esimese astme kohtunik
Teise astme kohtunik
Mitte kumbki (muu)

* "Kohtuniku" all on mõeldud kohtunikke, prokuröre ning kohtuteenistujad.

Riikliku konkurentsiameti otsuste kohtulik läbivaatamine
Konkurentsiõiguse jõustamine eraõiguse kaudu
Riigiabiga seotud juhtumid
Ei ükski ülalnimetatutest (muu)
Mitte ühelgi
1
2
Rohkem kui kahel
Mitte ühelgi
1
2
Rohkem kui kahel
Jah, saabumine 6. mail, lahkumine 8. mail 2020.
Jah, saabumine 6. mail, lahkumine 9. mail 2020.
Ma ei vaja majutust.
Mul ei ole toidu osas erisoove.
Soovin taimetoitu.
Soovin vegan-toitu.
Muu (Palun võtke meiega ühendust, kui teil on muid erisoove toidu osas. )


Rahastaja: Euroopa Liit Teenuse osutamise leping DG COMP/2017/015 - SI2.778715


Euroopa Õigusakadeemia (ERA) koostöös Riigikohtu õigusteabe- ja koolitusosakonna ning Riigiprokuratuuriga Euroopa Komisjoni nimel .

Teie kontaktisikud

Assistent

(+49) 651 93737-221

Kontaktvorm

Valdkonna asejuht

(+49) 651 93737-210

Kontaktvorm
Ürituse detailid

7 - 8 mai 2020

220DV45

6 mai 2020

Estonian, English

http://era.int/220DV45

Asukoht

Ministry of Justice : Suur-Ameerika 1 - 10129 Tallinn - Eesti

Osalemise tingimused ja kord